SK | EN | DE
/domains/bratislava-apartments-l9/UserFiles/web/header4.png

Kultúrne pamiatky

 

Pamiatky v okolí L9:

 

Primaciálny palác – jedinečný klasicistický palác na území Bratislavy. Kedysi tu bolo sídlo arcibiskupa ostrihomského. Dnes palác patrí mestu a je tu tiež kancelária primátora Bratislavy. V paláci je možné vidieť jedinú kompletne zachovanú sériu 6 gobelínov, s ktorými sa viaže zaujímavá história.  Viac...

 

Stará radnica – je dominantou Hlavného námestia. Dnes sa tu nachádza múzeum dejín mesta Bratislavy. Viac...

 

Františkánsky kostol – je najstarším kostolom na území Starého mesta. Pôvodnú časť veže kostola v 19. storočí nahradili kvôli poškodeniu, no dnes ju môžete vidieť umiestnenú v Sade Janka Kráľa. Viac...

 

Academia Istropolitana – najstaršia univerzita na území Slovenska a jedna z najstarších na území Uhorska. V roku 1465 ju založil kráľ Matej Korvín. V tom čase mala 4 fakulty: právo, medicína, teológia, filozofia. Viac...

 

Dóm Sv. Martina – od roku 1563 do roku 1830 bola Bratislava korunovačným mestom uhorských kráľov, ktorí boli korunovaní práve v Dóme sv. Martina, čo symbolizuje aj pozlátená koruna na veži. Bolo tu korunovaných 11 kráľov a 8 kráľovských manželiek. Viac...

 

Michalská brána - je jedinou zo 4 vstupných brán stredovekého mesta, ktorá sa zachovala do dnes. Vo veži sa dnes nachádza múzeum zbraní a jej vrchná časť Vám ponúka nádherný výhľad na Staré mesto. Viac...

 

Bratislavský hrad – je dominantou mesta. Dnešná podoba odráža barokové obdobie Márie Terézie, ale jeho história siaha oveľa ďalej. Bratislavský hrad vznikol ako obranné sídlo kráľa Žigmunda Luxemburského. Viac...

 

Ďalšie zaujímavé miesta Bratislavy:

 

Devín – Hrad vynikal vždy svojou jedinečnou polohou na sútoku riek Moravy a Dunaj. Ponúka úžasný výhľad na okolitú krajinu a aj na susedné Rakúsko. Na Devín sa môžete dostať aj loďou priamo z centra Bratislavy. Viac...

 

Evanjelické lýceum na Konventnej ulici – bolo významným bodom slovenského národného uvedomovania a je spojené s mnohými významnými osobnosťami štúrovskej generácie. 

 

Villa Rustica - archeologická lokalita a nálezisko pozostatkov pamiatky rímskej ríše. Nachádzajú sa tu zvyšky stavby rímskeho súkromného kúpeľa. 

 

Slavín – pamätník príslušníkom Sovietskej armády, ktorí padli v bojoch o oslobodenie Bratislavy a jej okolí v roku 1945. Súčasne je aj cintorínom 6847 vojakov Sovietskej armády. Viac...

 

Modrý kostolík – reprezentuje Slovensko v Parku Mini Európa v Bruseli. Je zasvätený sv. Alžbete, ktorá patrí medzi patrónov mesta. Viac...

 

Most SNP a UFO – dostal ocenenie stavba storočia v rámci inžinierskych stavieb. Na vrchole pylónu vo výške 85m sa nachádza reštaurácia UFO s krásnym výhľadom na Bratislavu. Viac...